Featured

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Kalendář pořádaných akcí

• 26. listopadu 2016Stavba a rozsvícení vánočního stromu
• 23. prosince 2016Živý betlém a betlémské světlo
• 3. - 5. 2. 20171. víkend ČK Smyčka
• 10. února 2017Skautský ples
• 11. února 2017Dětský karneval
• 17. - 19. 3. 20172. víkend ČK Smyčka
• 21. - 23. 4. 20173. víkend ČK Smyčka
• 1. - 15. 7. 2017Tábor I. oddílu
• 1. - 15. 7. 2017Tábor II. oddílu

Skautská základna Čachnov

Kontakt na správce: Damián Pavliš
mail: damian.pavlis@seznam.cz
telefon: 725 246 348
www.cachnov.eu

Čachnov

Kde se scházíme?

Skautský dům Skuteč
ČSA 633
Skuteč 539 73
Skautský dům na mapě